Ar-Ka

Celem Stowarzyszenia jest integrowanie środowiska architektów zainteresowanych rozwojem duchowym oraz zawodowym, a także pracą na rzecz edukacji w zakresie świadomego kształtowania przestrzeni, racjonalnego wykorzystania potencjału kulturowego, gospodarczego i krajobrazowego w duchu wartości etycznych bazujących na Ewangelii.

Cele swoje Stowarzyszenie realizuje poprzez podejmowanie, prowadzenie, inicjowanie, wspieranie i koordynowanie różnorodnych działań, w szczególności poprzez:

  • systematyczne inicjowanie organizacji Dni Skupienia Architektów,
  • działania duszpasterskie, realizowane przy udziale przewodnika duchowego Stowarzyszenia w ramach Dni Skupienia Architektów oraz pomiędzy spotkaniami,
  • propagowanie idei Stowarzyszenia oraz Wspólnoty DSA,
  • promowanie różnorodnych działań mogących przyczynić się do racjonalnego wykorzystania potencjału kulturowego, krajobrazowego, społecznego i gospodarczego w kształtowaniu przestrzeni na terytorium Polski.
  • podejmowanie inicjatyw legislacyjnych,
  • podejmowanie inicjatyw w zakresie kształtowania przestrzeni, a także uczestniczenie w procedurze sporządzania studiów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • inicjowanie i organizowanie konferencji, dyskusji, seminariów, wystaw, pokazów, warsztatów, konkursów itp.
  • współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami, a także współpracę z organizacjami kościelnymi, społecznymi, samorządowymi i biznesem,
  • występowanie w charakterze organizacji społecznej w postępowaniach przed organami administracyjnymi, sądowymi i innymi w sprawach określonych celem Stowarzyszenia.