Ar-Ka

Ideą spotkań było uświadamianie wpływu jaki  na rozwój kultury europejskiej w tym także polskiej miało chrześcijaństwo. Na naszych ziemiach ta kultura w sposób szczególny krzewiona była przez zakładane na tych terenach klasztory.

Punktem kulminacyjnym każdego ze spotkań była wspólna Eucharystia.

Spotkania rozpoczęliśmy w roku 2019 od zwiedzania opactwa benedyktynów w Tyńcu, jako najstarszego z istniejących w Polsce klasztorów. W trakcie tego spotkania mieliśmy okazję wysłuchać znakomitego wykładu dr Zbigniewa Beiersdorfa, który zechciał przybliżyć nam historię opactwa i benedyktynów, pokazać wielki wpływ benedyktynów na kształtującą się w tym czasie architekturę sakralną .

Kolejne spotkanie odbyło się w opactwie cystersów w Mogile. Korzystając z gościnności braci a także imponującej wiedzy historycznej, poznaliśmy początki zakonu na tych terenach, przyjrzeliśmy się przeobrażeniom jakie towarzyszyły mu w późniejszych czasach.

Niestety, w związku w rozwojem epidemii COVID-19 spotkania zostały czasowo zawieszone. W przyszłości planujemy ich kontynuację w kolejnych obiektach, zgodnie z chronologią ich powstawania.

 

DUCHOWOŚĆ I ARCHITEKTURA – BENEDYKTYNI

W sobotę 2 marca Stowarzyszenie Ar-Ka zapoczątkowało nowy cykl spotkań poświęcony historii architektury klasztornej.

Pierwszym obiektem, który zwiedzaliśmy w ramach tego cyklu, było Opactwo Ojców Benedyktynów w Tyńcu, najstarszy z istniejących w Polsce klasztorów.

 

W Opactwie powitała nas piękna, słoneczna pogoda i ojciec Jerzy, jeden z najstarszych mieszkańców klasztoru. Podczas spaceru mieliśmy okazję dotknąć reliktów przeszłości, zaś ciekawe opowieści ojca benedyktyna splotły w jedną całość historię tego miejsca i współczesne życie mieszkających tu zakonników.